planta som växer från betongspricka

Stadens mark är ofta täckt med asfalt och andra hårda material som döljer möjligheter att använda jorden som finns där under. I denna medskapande workshop kommer vi arbeta praktisk med regenerativt jordbruk, snickeri, DIY elektronik, data och andra verktyg för att tillsammans utforska hur en asfalterad parkeringsplats skulle kunna förvandlas till en plats för matproduktion och samhällstillväxt. Workshopen är en samarbete mellan Regenerative Energy Communities, Linnéuniversitet och Hofs Lifs pågående förslag att förändra en 2030m² parkeringsplats i stadskärna till en plats för klimatneutral medborgardriven matproduktion till år 2030. Workshopen kommer utforska följande frågor:

Hur kan vi tänka på staden bortom asfalt?

Vilken typ av matproduktion kan vi planera för på 2030m²?

Hur kan vi producera, förädla och laga denna mat med 2030 kwh av klimatneutral energi?

Vilka möjligheter finns det för en framtid med färre parkeringar och mera odling?

Schema för dagen är att a) lära sig mer om platsen och dess förutsättningar, b) planera och designa möjligheterna för odlingsplatsen med dess begränsningar av plats och energi, samt c) tillsammans bygga en prototyp som kan ställas ut och visa på möjligheterna.

Mer info om workshopen och registrering kommer att publiceras på: https://underekarna.com/

Plats: Hofs lifs, Kungsgatan 29-31

Datum: Lördag 26 Mars

10:00-16:00 Verkstad (Registering behövs)
16:00-18:00 Vernissage/presentation (Öppet för almänhet)
Register at ekarna@underekarna.com

Ålder 16 och uppåt // platserna är begränsade // lunch kommer att serveras till alla som är anmälda före torsdagen den 24 mars // Senkomlingar är välkomna att ta med sin egen lunch.