EXPERIMENT FÖR RESILIENT JORDBRUK

Working on the Brände Udde farm site

Välkommen till Regenerative Energy Communities! Detta projekt som är baserat i Växjö utforskar nuvarande energiparadigm utifrån hur det kan utmanas av centrala åtagande inom agroekologiskt och regenerativt jordbruk att inte bara upprätthålla utan aktivt återuppliva och förbättra lokala ekosystem, dess hälsa och motståndskraft.

Projektet är finanserad av Energimyndigheten med övergripande mål att med hjälp av medborgarforskning belysa nya perspektiv på energipraktiker. Detta kommer vi göra genom kreativa och kollektiva experiment med alternativa metoder för energiförsörjning. Vi vill involvera lokala bönder, odlare och energientusiaster, men också alla som är intresserade av att tillsammans utforska vilka möjliga former en regenerativ energipraktik kan ta.

Genom våra pågående Energy+Agriculture Open Labs workshops, poddserier och replikerbara småskaliga prototyper, hoppas vi att tillsammans experimentera och dela med oss av en rad regenerativa energipraktiker, begrepp och principer som kan generera nya och utmanande perspektiv på energiförsörjning som syftar till att stödja socioekologisk omvandling.

ENERGY + AGRICULTURE OPEN LAB

Alla som är intresserade av att vara med i diskussoner om och praktiska experiment av alternativ energi, odling och jordbruk är välkomna att besöka våra veckovisa Energy + Agriculture Open Lab. Vi träffas ungefär en gång i månaden (vanligtvis en tisdag mellan kl 15-18) på Italienska Palatset i Växjö med syftet att vara en plats för diskussion, frågor och praktiskt mixtrande och utbyte av idéer kring alternativa tillvägagångssätt för energi och jordbruk. Vissa tisdagar är planerade workshops med specifika teman med inbjudna talare och värdar. Håll utkik i kalendern för vad som händer när.

Utanför de schemalagda open labs välkomnar vi också besök till vår studio för att lära mer om projektet och utforska idéer om energi och jordbruk tillsammans. Om du vill planera ett besök eller har frågor angående ett specifikt Open Lab är det bara att kontakta oss!

Open Labs poster

VEM SAMARBETAR VI MED?

Vårt projekt är en del av VXO Farmlab, som beskriver sig själva som en gemensam plats för experimentellt utforskande av lokala matekonomier, motståndskraftiga matnätverk och blomstrande av regenerativ kultur (fri översättning). VXO Farmlab följer i fotspåren av tidigare aktiva engagemang vid Brände Udde, särskilt The Feminist Farmers tidigare arbete och The Dirts nuvarande arbete.

Växjö Farm Lab graphic
image of a worn gray notebook with

Olika fältanteckningar från oss om prototyper, tankar på gång, samarbeten och andra pågående arbeten! (Observera att vi jobbar hårt för att översätta så mycket av hemsidans innehåll som möjligt till svenska, men just nu är alla fältanteckningar på engelska)!

KOMMANDE AKTIVITETER

19 jun
Presentation om “Windternet: Designing grid-liberated servers for regenerative energy communities” på LIMITS 2024 konferensen

14 aug
Delning av senaste arbete på Windternet sol-vindturbin och server på Garden Futures: Designing with Nature-utställningen på Vandalorum galleri i Värnamo.

Tidigare aktiviteter

REC PODCAST

Håll utkik efter vår podcast Regenerative Energy Communities! Vi kommer att intervjua och leda diskussioner med nyckelaktörer och de som arbetar med koncept för regenerativ design, hållbart jordbruk, alternativa energisystem och biovänliga teknologier.

Regenerative Energy Communities podcast graphic

PROTOTYPER

Feral circuits generating sounds while connected to plants and mushrooms

I projektet kommer vi att ta fram prototypexperiment som syftar till att utforska vilka former regenerativa energialternativ kan ta. Dessa kommer vara experimentella småskaliga open source energiprototyper som lätt kan reproduceras och inspirera till nya perspektiv på energiförsörjning.

Vi har arbetat med vindturbinsstrukturer gjorda av mycel men också med producerande av elektricitet från urin. Håll utkik på vår hemsida för kommande information om hur man kan göra sina egna prototyper för regenerativ teknik som kan användas i odlings och jordbruksmiljö.

DELA DIN ENERGI MED OSS!

Om du skickar ett meddelande till oss här går det till en teammedlems e-postadress. Vi kommer inte att lagra din e-postadress någon annanstans, eller göra något annat med din information utan ditt medgivande.

Regenerative Energy Communities är ett 3 år långt forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten, som en del av deras program Människor, energisystem och samhälle (MESAM), och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet (Institutionen för Design+Change), Linköpingsuniversitet (Institutionen för Teknik och social förändring) och Plymouth University (i-DAT)