humuspunk

Härledd från suffixet “-punk”, där futuristiska genrer av fiktion brottas med alternativa teknologier och deras effekter på samhällen, erbjuder Regenerative Energy Communities “humuspunk” som ett försök att nämna ett avbrott från nuvarande versioner av -punk-genren , som “solarpunk” och dess ofta alltför rena, ordnade, datorstödda designade och systemiserade ekomodernistiska framtider. Humuspunk bottnar i öppna föreställningar med det levande, andades, drickande, ätande, fisande, komposteringsmaterial vi kallar jord (humus: latinska för jord, mark). Det är ett utrymme för att omfamna skitig kreativitet och punkens jäsande revolt eftersom de kan dyka upp i en mångfald former och utrymmen där estetiken och praxisen som jugaad, kludges, gambiarra och Appropriate Technologies erkänner sin rotfasthet i jorden.

(Regenerative Energy Communities, aug 2022)