Samling av REC termer och begrepp

Under hela vårt arbete har vi stött på termer och begrepp som är användbara, frustrerande och/eller svåra att sätta fingret på. Vi ville lista och diskutera några av dessa termer här. Detta är inte tänkt som en kategorisk namngivning av saker i Linnéstil. Snarare är dessa utvecklande poster “In History”, för att citera Jamaica Kincaids kraftfulla essä om ämnet namngivning och kategorisering. I det här fallet, den (mycket korta!) historien om vårt projekt och dess eget förhållande till termer och begrepp som har både en historia och nutid i hur de tas upp i vår mun, vårt tänkande och så vidare. Då och då kan vi uppdatera våra tankar om en term och begrepp när vår relation till den förändras eller utvecklas. Vid vissa tillfällen har det dykt upp nya ord och uttryck där vi kände att vi inte hade språket för saker vi gjorde. Dessa ord, liksom de andra, blir en del av vårt projekts utvecklande tankar och jargong.

Denna insamling av termer inspirerades ursprungligen av att bli ombedd att producera två ordlistor för boken (länk: https://regenerative-energy-communities.org/field-notes/plants-by-numbers text: Plants By Numbers). Vi hoppas även kunna inkludera gästinlägg från samarbetspartners när möjligheterna dyker upp!

Observera att vi jobbar hårt för att översätta så mycket av hemsidans innehåll som möjligt till svenska, men det kan ta lite tid!