regeneration

Som med många andra potentiellt transformativa koncept som kapats och övertagits inom pågående regimer av raskapitalism, är regeneration som koncept och i praktiken i sig självt i behov av förnyelse och regeneration. “Urban regeneration”-projekt gentrifierar och upplöser levande gemenskap och boende. Regenerativa jordbruksutövare ignorerar alltför lätt global historia och praktiker inom agroekologi för att framställa deras tillvägagångssätt som framväxande och nya. En form av koloniala föreställningar som skickligt utarmar marken för ytterligare uttnytjande. Är det värt att kämpa (tillbaka) för att återta eventuella transformativa möjligheter så som återfinns i praktiker av “regeneration”? Om så är fallet, då endast genom att behålla befintlig ärrvävnad som en grund för att kollektivt definiera och odla en mångfald av materiella metoder för motstånd, återhämtning, generositet, blomstring och glädje.

(Regenerative Energy Communities, aug 2022)