Poster for toolmaking workshop with various farming tools against backdrop of hessian style sack

Regenerative Energy Communities arrangerar en workshop med Will van Twuijver och Roel Roscam Abbing! Om du har ett verktyg som är trasigt eller inte fungerar ändamålsenligt eller som du vill bara experimentera med baserat på beskrivningen nedan, ta gärna med vertyget för möjliga verktygsregenerering! Alla välkomna till oss i studion fredagen den 17 februari, 15:00-18:00 (karta och studiobesöksdetaljer här). Workshopen hålls på engelska, men vi är flera svenkstalande som är med och kan översätta och jobba tillsammans i svensktalande grupper på workshopen.

Workshopen 'Toolmaking for a Human-Sized Agriculture' (verktygstillverkning för ett jordbruk i mänsklig storlek) fokuserar på förhållandet mellan verktygsdesign, människokroppen och marken.

De flesta industriella jordbruks- och trädgårdsredskap är vanligtvis utformade för den genomsnittliga personen. De är inte optimerade för personer med olika kroppstyper och är endast designade för generiska trädgårdsarbeten. Som ett resultat anpassar människor sig till verktyg, istället för att verktyg formas efter situerade mänskliga behov och förmågor. Samtidigt förfaller och används handverktyg, men det betyder inte att de måste kasseras. Att reparera dessa verktyg kan också bli en möjlighet till förbättring och anpassning.

Workshopen "Toolmaking for a Human-Sized Agriculture" inbjuder deltagarna att gå med och reparera eller återanvända gamla trädgårdsredskap. Under workshopen utforskar vi hur dessa verktyg kan göras för att spegla ens specifika behov, talanger, intresse och relation till deras lokala kontext. Följ med oss på en eftermiddag där vi tillsammans bygger mer personliga och lokala odlingspraktiker där vi formar verktyg för våra behov och landets behov, snarare än tvärtom!

Bios

Will van Twuijver är en designer och bonde med fokus på agroekologi och gräsrotsinitiativ. Hans arbete bygger på ett övergripande mål att designa och utveckla system som integrerar miljöåterställning och mänskligt välbefinnande. Han har flera år av praktiskt engagemang i olika livsmedelskollektiv, allt från gemenskapsstödd jordbruk till initiativ för bearbetning av matavfall. För närvarande arbetar han både som designer vid Aalto-universitetet och som ostmakare på en biodynamisk gård i Helsingfors, Finland.

Roel Roscam Abbing doktorerar för närvarande i interaktionsdesign vid Malmö högskola för konst och kommunikation (K3). Där forskar han om alternativa sociala medier, on-line federation och samhällsägd digital infrastruktur. Dessutom arbetar han som konstnär och mediedesigner med en mycket samarbetsvillig praktik som engagerar sig i nätverksinfrastrukturer, politiken och teknikens materialitet, gör-det-själv-metoder och självorganisering.