Miranda

miranda in a mask working on a soil battery

Miranda Moss är en transdisciplinär kulturarbetare från Kapstaden. Miranda arbetar med socioekologisk hållbarhet genom att utforska problematiken och hoppfulla möjligheter med teknik. Hon har ställt ut, forskat, gjort oreda och hållit föreläsningar och workshops över hela världen i olika konstnärliga, vetenskapliga och offentliga utrymmen. Hon har nyligen tagit examen från Linnéuniversitetets Design+Change Masters program.

Daniel

daniel with eric in the background putting up a fence on the farm

Daniel Gustafsson är designer och utbildad produktutvecklare som undervisar på institutionen för Design+Change på Linnéuniversitetet. Han fokuserar på forskning genom design ("research through design") såväl som att förhandla fram en förståelse av världen genom fysiska objekt och prototyper som kan överföra frågor, idéer och alternativ till att bli mindre abstrakta – vilket formulerar ett utrymme för tanke och handling för förändring. Han är också mycket hängiven att samskapa skräddarsydd sportutrustning för/med personer med fysisk funktionsnedsättning.

Helen

helen in a grassy background working on a senor kit in a postbox

Helen V. Pritchard är designer och geograf. Deras arbete överväger effekterna av beräkningar på social och miljömässig rättvisa och hur dessa effekter konfigurerar möjligheterna för livet – eller vem som får ha ett liv – på intima och betydelsefulla sätt. Som utövare arbetar hon tillsammans med andra för att göra förslag och design för datoranvändning i övrigt. De är också medarrangör av The Institute for Technology in the Public Interest (TITiPi), tillsammans sammankallar de samhällen för att hålla beräkningsinfrastrukturer till svars och för att skapa utrymmen för att artikulera vad teknologier i "allmänhetens intresse" kan vara. De är docent i queerfeministisk teknovetenskap och digital design vid i-DAT, University of Plymouth, där de också är programledare för MRes Digital Art and Technology.

Eric

Eric in a grey sweater on a concrete background

Eric Snodgrass är universitetslektor vid institutionen Design+Change vid Linnéuniversitetet. Förutom Regenerative Energy Communities avslutar han för närvarande ett postdoc-projekt vid institutionen för Teknik och social förändring på Linköpings universitet, där han tittar på alternativa och oppositionella infrastrukturer som arbetar för att föreställa sig, materialisera och upprätthålla former av förändring.